Disiplin Kurul Üyeleri

Ayşen Öztekin

Büşra Özkan

Deniz Uymaz

Emin Murat Kılıç

Erinç Durlanık

Kardelen Eren

Mehmet Emrah Erkanı

Onur Cansız

Onur Doğan

Ragıp Türk

Serpil Altın

Sezen Kayhan

Yusuf Emre Yalçın

© 2017 Kısa Film Yönetmenleri Derneği